הסכם שותפות עסקית

הסכם שותפות עסקית (הסכם מייסדים) - התחלה של שותפות עסקית ברגל ימין
מאת: עו"ד משה כאהן

צפה כעת - "מהי חשיבותו של הסכם המייסדים?":•   מתכוון לפתוח מיזם חדש?
•   צריך הסכם שותפים יעיל להסדרת השותפות?
•   מחפש עורך דין המתמחה בעריכת הסכמי שותפות?

משרד עו"ד משה כאהן מתמחה בניסוח הסכם שותפים בחברה והסכמי מייסדים. הסכמים המנוסחים היטב ומביאים בחשבון את כלל האירועים הצפויים לחברה הינם הבסיס להצלחה עסקית ולהתמודדות עם משברים עתידיים. הסכם טוב יספק לך הגנה מפני הפרות עתידיות, יגן על זכויותיך ואף יספק מנגוני היפרדות קלים ליישום.
זוהי הדרך להתחיל את השותפות ברגל ימין!


רוב השותפויות מתחילות בצורה אופטימית

כידוע, יחסים בין שותפים עתידיים לעסק או מיזם חדש, מתחילים בהתרגשות, בהרמוניה ובאופטימיות גדולה. דווקא משום כך, חשוב לזכור כי גם כאשר האווירה טובה וחיובית, יש לקחת בחשבון את כל מרכיביה של מערכת היחסים החדשה אשר נוצרה בין השותפים. כמו כן, רצוי להיערך לקראת אפשרות, גם אם זו נראית רחוקה מהעין, של היפרדות או חס וחלילה אפילו סכסוך עסקי בין השותפים. למראה הפלא, וכן לאחר ניסיון של מעל שני עשורים בתחום, אני יכול  בהחלט לקבוע כי חתימה מראש על הסכם שותפים בחברה (אשר נוסח היטב) בהחלט יכול להקל על השותפים בעתיד.

הסכם שותפות בעסק - הסכם שחוסך הרבה כספים בעתיד

אנשי עסקים ויזמים מנסים לעיתים לחסוך בהוצאות משפטיות מזעריות בעת עריכת הסכם שותפות בעסק או הסכם מייסדים, וסופם שהם משלמים הוצאות משפטיות כבדות בעת הגעתם לסכסוך. עצתי היא, לא לחסוך כאן ולא "להוריד" הסכם מהאינטרנט. חיסכון בהוצאה על הסכם שותפים בעסק זה כמו שחתן יצעד בחתונה עם החליפה של הדוד או שהכלה תצעד לחופה עם שמלת הכלה של הדודה.

שותפות עסקית עם חברים - מומלץ?
פירוק שותפות עסקית - כך עושים זאת נכון

להלן רשימת הנושאים המהותיים, אשר חשוב שימצאו את ביטויים במסגרת הסכם שותפות בעסק או בהסכם המייסדים:

1 - זכויות וחובות
- חשוב לדון בחלוקת הזכויות בין השותפים, בתרומה של כל שותף לעסק או למיזם המשותף, בכסף, בעבודה או בכל משאב אחר. מה כל שותף מביא? כסף כהשקעה או כהלוואה או כבטוחה, ציודקשרים, לקוחות. מה כל שותף מקבל? אחוזי בעלות והצבעה, החזר השקעה, רווחים.

2 - ניהול ותחומי אחריות
- בכל הסכם שותפות עסקית יש להסכים על אופן התנהלות העסק, קבלת החלטות וסמכויותיהם של כל אחד מהצדדים להסכם. כל שותף חייב לדעת מה מקומו בחברה ומה סמכויותיו, כך נדאג ש:

•    לא יהיו סכסוכים על סמכויות
•    העסק יעבוד טוב יותר, גם העובדים וגם הלקוחות ידעו למי לפנות בתחום הספציפי.

הניסיון מראה ששותפות עסקית מצליחה דווקא כאשר לא מתנגשים השותפים בהתנהלותם האחד בשני וכל אחד יודע תמיד מה מקומו ומה תפקידו. למשל: כאשר שותף אחד הוא המנכ"ל, היות וצריך מישהו לעמוד בראש הפירמידה והשני מנהל פיתוח והדברים קבועים ומוסכמים מראש בהסכם, זה בהחלט יכול לעבוד לאורך תקופה בתנאי שברור לצדדים שהמנכ"ל, למרות שהוא מנכ"ל, לא יכול לקבל החלטות מהותיות (שיוגדרו ככאלו) ללא הסכמת השותף השני.


סמכויותיו הפרטניות של שותף בעסק או במיזם משותף הינו עניין נוסף, אשר מטבע הדברים, עלול לגרום למחלוקות עם יתר השותפים. על כן, מומלץ להגדיר בהסכם סמכויות ייחודיותלכל שותף, אשר רק בנוגע אליהן יתר השותפים לא יוכלו להתערב, זאת במטרה למנוע סכסוכים אשר עלולים להיווצר עקב התערבות שותף אחד בסמכותו של שותף אחר.

3 - אופן קבלת החלטות - גם אופן קבלת החלטות בעסק או במיזם עלול להיות מושא לסכסוך בין השותפים. הסכם שותפים בעסק, ראוי שיגדיר מהן אותן החלטות אשר נדרשות להתקבל ברוב קולות, להבדיל מאותן החלטות (קריטיות) אשר נדרשות להתקבל בהסכמתם המלאה של כל השותפים.


יש גם להסכים על  מנגנון קבלת החלטות במקרה של אי הסכמה. הנה תופעה שמאד נפוצה אצל יזמים בישראל. מקימים חברה שבה הזכויות, לרבות זכויות ההצבעה, מחולקות שווה בשווה ואז במקרה של מחלוקת, קשה מאד להעביר החלטות, כי אין הכרעה. ניתן לפתור בעיה זו מראש בהסכם או בתקנון ע"י מינוי אדם מוסכם להכריע במקרים כאלו. אדם זה אמור להיות בלתי תלוי ומונע אך ורק משיקולים של טובת החברה. 

4 - תגמול השותפים - במסגרת הסכם שותפות עסקית יש להסכים על  אופן חלוקת התגמול לכל אחד מהצדדים להסכם. מדיניות תגמול השותפים בעסק או במיזם המשותף. זה נושא מהותי אשר ראוי להיכלל בהסכם בין השותפים, וזאת לא רק ביחס לאופן בו מתקבל התגמול (קרי, בדמות חשבונית, שכר, דיבידנד או החזר הלוואת בעלים) אלא גם ביחס למצבים בהם נרצה לשלול משותף את עצם הזכות לקבל תגמול.

סכסוכי שותפים רבים נוצרים על רקע זה שאחד מהם מפסיק לתרום את חלקו לעסק או למיזם המשותף, בין אם מדובר בעבודה או בתרומה כספית, ושותף זה עדיין דורש להמשיך ולקבל את חלקו ברווחים. מנגד, יש לזכור כי קיימת גם אפשרות ששותף לא יוכל עוד לתרום את חלקו לעסק או למיזם מחמת אירוע שאינו בשליטתו כגון: מחלה או מוות ח"ו. בעת עריכת הסכם שותפות בעסק, יש להביא בחשבון אפשרויות ומצבים אלה ולספק פתרון יעיל בגינם.

5 - מנגנון היפרדות - חשוב מאד לקבוע מראש בהסכם מייסדים מנגנון של היפרדות, שלפיו היה ויורעו היחסים בין השותפים, ולא ניתן יהיה לעבוד ביחד, ניתן יהיה להיפרד בקלות. כאשר מדובר בשותפים שהסתכסכו, היחסים תחת אותה קורת גג, כמעט תמיד, הופכים  לבלתי אפשריים.  ניתן להסכים מראש בהסכם המייסדים שבמקרה כזה ניתן יהיה להיפרד ע"י כך ששותף ימכור את חלקו לאחר, או העסק כולו יימכר. הסכם שותפים בחברה יכול לכלול מראש מנגנון מסודר לביצוע היפרדות כזו וכך למנוע את  שיתוק החברה ופניה לערכאות משפטיות.

6 - יישוב סכסוכים - בעת עריכת הסכם שותפות, ראוי לקבוע מראש גם את הדרכים ליישוב המחלוקות והסכסוכים, האם בבוררות או בבית משפט. ויודגש, קיימת חשיבות רבה לעניין זה. זאת מכיוון שסכסוך המתנהל בבוררות נעשה בדרך כלל הרחק מהעין הציבורית, כך שנושא הסכסוך אינו נחשף ללקוחות ולעובדי העסק או המיזם המשותף ונמנעת גלישת הסכסוך לערכאות שיפוטיות.

רשימה זו אינה כמובן רשימה ממצה.

למרבה הצער, חוסר נעימות ודחיית ההתמודדות עם שאלות אלה, ואי הכללתן בהסכם המייסדים או הסכם שותפים בעסק, עלול לגרום לפער בציפיות הלגיטימיות של מי מהשותפים להסכם, וכן להחמרת הסכסוך ככל וזה יתגלה. ככל שההסכם בין השותפים לא יתן מענה ראוי לשאלות האמורות, ניתן בהחלט לצפות כי הסכסוך, אם וכאשר יפרוץ, לבטח יגיע למפתנו של בית המשפט המוסמך
.

פירוק שותפות עסקית - איך עושים את זה?
למידע נוסף ויצירת קשר - לחץ כאן