מאבקי שליטה בחברה - מה מותר ומה אסור? עו"ד משה כאהן

צפה עכשיו בהרצאה: "סכסוך בין שותפים בחברה. מה ניתן לעשות. עו"ד משה כאהן"

 


 לשליטה בחברה, פרטית או ציבורית, קיים ערך כלכלי ברור. שווי המניות של קבוצת השליטה, גבוה תמיד באופן משמעותי  משווי מניותיהם  של בעלי המניות האחרים. זוהי "פרמיית השליטה"  המשולמת תמורת היכולת לכוון את פעילותה של החברה, לקבוע את סדר יומה, את אופן פעילותה, חלוקת רווחיה, ובעיקר את  זהות האנשים שיעמדו בראשה. 

 
עינינים אלו הם שעומדים בד"כ  גם במרכזם של רוב הסכסוכים בין בעלי מניות בחברות.  מעצם טיבעם, סכסוכים בין בעלי מניות ונושאי משרה גורמים נזקים לחברה, לתדמיתה ואף לעסקיה.

סכסוכים כאלו אינם קלים לפתרון והם אף נהיים  מורכבים יותר בחברות בהם לא נעשו מראש הסדרים פורמלים, למניעת מבוי סתום בניהול החברה (Deadlock), עקב היות בעלי המניות- המייסדים, חברים קרובים (לשעבר) או בני משפחה.  בחברות מסוג זה לא נהוג לעגן בהסדרים כתובים, (תקנון, הסכם בעלי מניות) את היחסים בין בעלי המניות ומנגנונים  לפתרון מחלוקות ולמניעת מבוי סתום.

במחלוקות בין בעלי מניות שמתגלות  בחברות כאלו, מתפרצים  גם מטענים רגשיים עמוקים אשר יכולים להשפיע על עוצמת הסכסוך ומשך התנהלותו.

במקרים קיצוניים, מאבקי שליטה עלולים להתפתח למצבים קאוטיים ועלולים לגרום לחברה לפגיעה קשה בעסקיה, עקב פגיעה בהתקשרויות  מול צדדים שלישיים (לקוחות, ספקים ועובדים) .
בעת ניהול המאבק חשוב מאוד לזכור כי דירקטור וכל נושא משרה חייב ע"פ דיני חברות בחובת אמון ראשונית כלפי החברה ולא כלפי קבוצת בעלי המניות מכוחה הוא פועל. אי הקפדה על כלל זה עלולה לחשוף את הדירקטור / נושא המשרה לתביעות אישיות.
הפסיקה הכירה גם בחובות אמון של בעל מניות כלפי משנהו והדין גם מאפשר הושטת סעד לבעלי מניות המיעוט אשר "קופחו" בידי בעלי מניות הרוב.

לאור זאת, חשוב לזכור כי כל פעולה חד צדדית שנוקט צד לסכסוך חייבת להשתקף בראי של טובת החברה. פעולה בניגוד לכלל זה, עלולה כאמור לחשוף את עושה הפעולה לתביעות אישיות.

בכל מאבק שליטה בין בעלי מניות בחברה, חשוב לנסות ולראות את הדברים צעד אחד קדימה, ע"מ לצמצם את הנזק החיצוני והפנימי שנגרם  לחברה כמו גם  את החשיפה האישית של הגורמים הרלבנטיים. מסיבה זו, פעולה קיצונית כגון: סירוב של נושא משרה לחתום באופן גורף על הוראות תשלום לספקים ולעובדים, מטעמים הקשורים לסכסוך, אינה מומלצת.
 
לעיתים מתקבלת החלטה לפיטורים של עובדים ספציפיים בהקשר לסכסוך  בין בעלי מניות. גם כאן ראוי להקפיד על ביצוע הפיטורים מתוך ראיית טובת החברה ובהתאם לדין למניעת חשיפה אישית.

דרך מקובלת לפתרון מאבקי שליטה  הינה באמצעות מינוי בורר, אשר מקבל מהצדדים את הסמכויות לפתרון המחלוקות ולמתן צווים זמניים הנדרשים לצורך המשך ניהול החברה, כל עוד הסכסוך מתקיים.
היתרון הטמון בכך הינו שבדרך כלל הליכי הבוררות אינם פומביים. מאידך, ניהול הסכסוך בבית המשפט יאפשר ללקוחות החברה, ספקיה ועובדיה  וכל למי שבא עימה במגע, "הצצה" אודות מצבה הניהולי העגום, דבר שיפגע בה ללא ספק.

פתרונות נפוצים לסיום מאבקי שליטה בחברות כוללים  רכישת אחזקות אחד הצדדים ע"י מישנהו למשל באמצעות מנגנון BMBY (Buy me Buy You) , רכישת אחזקות הצדדים הניצים  ע"י גורם חיצוני או לחילופין הפרדת פעילות הצדדים, ככל שהדבר ניתן.

הדרך להגעה לפתרון כאמור הינה ארוכה ותלויה כמובן בנסיבותיו של מקרה אולם טוב יקפידו הצדדים באם יימנעו "משפיכת התינוק עם המים" ע"י  גרימת נזק לחברה שאינו בר תיקון.